Powiatowe obchody Dnia Strażaka

11 maja 2019 roku Starosta Gorzowski, Michał Wasilewski wziął udział w Powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Lubczynie, w gminie Bogdaniec. Uroczystości odbywały się na placu obok remizy tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Zebrały się tam pododdziały strażaków PSP i druhów OSP, poczty sztandarowe oraz goście, m.in.: Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski, bryg. Patryk Maruszak, Lubuski Komendant Wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp.
Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą. Po niej nastąpił uroczysty apel, podczas którego wręczono funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom odznaczenia, wyróżnienia i awanse.
Odznaczenia przyznano między innymi:
1. Postanowieniem z dnia 18.04.2019 r. Prezydent RP nadał Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę: bryg. Magdalenie Popiel,
2. Postanowieniem z dnia 12.04.2019 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Srebrną i Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
• st. kpt. Albertowi Faleckiemu,
• bryg. Markowi Koperze,
• st. ogn. Markowi Milkiewiczowi,
• st. ogn. Jarosławowi Krynickiemu,
• st. ogn. Dariuszowi Prusinowskiemu.
Uhonorowano także OSP w Witnicy i OSP w Lubczynie:
• Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego nadano „Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” Ochotniczej Straży Pożarnej w Witnicy.
• Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP odznaczono srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Ochotniczą Straż Pożarną w Lubczynie.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska wraz z Wojewodą Lubuskim, Władysławem Dajczakiem przekazała na ręce Prezesa OSP Lubczyno, Druha Łukasza Zaporowskiego kluczyki do nowego wozu strażackiego.
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczynie został zrealizowany w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczenia zagrożeń dla środowiska.
Organizatorzy Dnia Strażaka przygotowali też festyn rodzinny z pokazem sprzętu strażackiego, pokazem ratownictwa technicznego, medycznego oraz koncertem i zabawami dla dzieci.
Powiatowe obchody Dnia Strażaka to czas gratulacji i złożenia przez Starostę podziękowań funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, druhnom i druhom za ich codzienną rzetelną, pełną poświęcenia służbę.
To oni są często jednymi z pierwszych tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie, zdrowie, dobytek. To oni niosą pomoc wszystkim potrzebującym, ryzykując własnym bezpieczeństwem.
Starosta Gorzowski, Michał Wasilewski na ręce Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, brygadiera Marka Kopery oraz na ręce Pani Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorzowie Wlkp., Druhny Małgorzaty Domagały przekazał podziękowania strażakom za ich trud i zaangażowanie oraz życzenia sukcesów wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Szczególne podziękowania Starosta Gorzowski przekazał Prezesom OSP w Lubczynie i OSP w Witnicy, gratulując im odznaczeń sztandarów.