Rozmowa z Senatorem RP Władysławem Komarnickim

Panie Senatorze Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie w ciągu dwóch lat zrealizował najważniejszy projekt od momentu powstania placówki, czyli budowę Ośrodka Radioterapii. Całość kosztowała ok. 65 mln zł. Jak Pan ocenia inwestycję?

Trudno wyobrazić sobie realizację tego wspaniałego projektu bez olbrzymiego zaangażowania wszystkich parlamentarzystów, radnych, całej społeczności lokalnej. To był także jeden z moich priorytetów aktywności senatorskiej.
To zaangażowanie zaczęło się jeszcze, zanim zostałem parlamentarzystą. Decyzje związane ze zgodą na inwestycję podejmował sejmik województwa lubuskiego, gdzie byłem wiceprzewodniczącym. To właśnie tam decydowaliśmy o konieczności takiej inwestycji. Rzeczywiście, to było bardzo trudne przedsięwzięcie, ale dzięki niemu jesteśmy pierwszym ośrodkiem w województwie lubuskim, przy okazji ostatnim województwem w Polsce, w którym uruchomiono kompleksową diagnostykę w zakresie onkologii. To bardzo ważna inwestycja również dlatego, że gorzowski szpital obsługuje w dużej mierze również mieszkańców powiatu gorzowskiego. Dotychczas musieli jeździć do np. Szczecina i tam się leczyć, dzisiaj wszystkie sprawy mogą załatwić tutaj na miejscu.
Od początku swojej nowej aktywności włączyłem się w stałą pomoc dla szpitala. Uczestniczyłem w realizacji inwestycji w radioterapię i w pozyskiwaniu funduszy na budowę Ośrodka Radioterapii. Byłem inicjatorem spotkania zarządu szpitala z ówczesnym ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Chcę przypomnieć, że montaż finansowy, który dotyczył radioterapii, polegał na tym, że środki na inwestycję w 50 proc. pokryło województwo lubuskie i spółka szpitalna, a w 50 proc. (samo wyposażenie) – Ministerstwo Zdrowia.

Czy Pana zdaniem coś jeszcze szpital w Gorzowie może zrobić dla pacjentów również z powiatu gorzowskiego?

Jestem osobą doświadczoną życiowo i zawodowo, ale również spełnioną. To powoduje, że w projekty angażuje się całym sercem. Staram się je ocenić ale też jednocześnie zbudować instrumentarium, czyli podłoże prawne dla ich realizacji. To determinuje moją aktywność min. w senacie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne to widzę jeszcze jeden bardzo ważny obszar. Mam na myśli stworzenie kompleksowego projektu opieki nad osobami starszymi. Jestem w tej sprawie w stałym kontakcie z Prezesem Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Bardzo często rozmawiamy o jego potrzebach, związanych z modernizacją i poprawą funkcjonowania szpitala. Razem w ostatnich tygodniach zainicjowaliśmy działania związane z uzyskaniem kontraktu na prowadzenie poradni geriatrycznej oraz stworzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób starszych. Mamy nadzieję, że fundusze na poradnię uda się pozyskać w najbliższym czasie. Natomiast do końca roku ma powstać ośrodek dziennego pobytu dla osób starszych w obiekcie szpitalnym przy ul. Walczaka. Jestem przekonany o słuszności takiego projektu. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i coraz więcej osób wymaga opieki. Musimy reagować na otaczającą rzeczywistość i pomagać ludziom. To jest najważniejsze.

Dziękuję za rozmowę.