Sierpień ’82 ważna data w historii ziemi gorzowskiej

31 sierpnia 1982 roku podczas trwania Stanu Wojennego członkowie Solidarności zorganizowali manifestację antykomunistyczną. Zgromadzenie zostało spacyfikowane przez milicję. Była to największe wystąpienie antykomunistyczne na terenie obecnego województwa lubuskiego. Publicystyka chętnie i często opisuje opór antykomunistyczny mieszkańców Gdańska, Warszawy, Wrocławia czy Szczecina, mniej uwagi poświęcając mniejszym ośrodkom takim jak Gorzów Wielkopolski. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że walka o wolną Polskę toczyła się w całym kraju, również na ziemi gorzowskiej. Pamiętnego dnia 1982 r. około 5 tys. mieszkańców Gorzowa i okolic w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych protestowało przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Dzisiaj po 37 latach, dzięki wydatnemu zaangażowaniu Wojewody Władysława Dajczak oddano należną cześć ludziom, którzy w tamtych dniach zachowali się jak należy i wyrazili swój sprzeciw wobec systemu państwa wrogiego obywatelom. Upamiętnienie minionych wydarzeń miało miejsce w tym samym miejscu co 37 lat temu w ważnym dla całego regionu miejscu czyli placu wokół gorzowskiej Katedry.

Pamięć o wydarzeniach sierpniowych ‘82 jest żywa we wspomnieniach mieszkańców regionu w tym dla osób mieszkających na terenie powiatu gorzowskiego. Rację miał Winston Churchill mówiąc, że „historię piszą zwycięzcy”. Solidarność jako ruch społeczny zwyciężyła ostatecznie nad władzami komunistycznymi, dlatego też zapraszam wszystkich, którzy w owym czasie aktywnie lub jako obserwatorzy uczestniczyli w wydarzeniach, które odmieniły los Polski do kontaktu z redakcją. Wspólnie opowiedzmy historię ziemi gorzowskiej.