Kierunek TWÓJ powiat – nowa odsłona…

Szanowni Mieszkańcy,

Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie gazety „Kierunek Twój Powiat Gorzowski”. Wiele ciekawych rzeczy wydarzyło się od poprzedniego numeru. Na wstępie chcielibyśmy pogratulować pierwszemu w historii europosłowi Pani Elżbiecie Rafalskiej wyniku wyborczego pozwalającego na reprezentację województwa i powiatu gorzowskiego w Brukseli. Gratulujemy! Miło mi Państwa poinformować, że nasz powiat wyraźnie zmienił stosunek zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej. Wyrazem tego jest realizacja mieszkań chronionych.

Jest to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych, który zapewni im możliwość równorzędnego funkcjonowania w społeczeństwie. Przy ogromnym wsparciu Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka udało nam się pozyskać 70% dofinansowanie na realizację projektu. W ramach uzupełnia wsparcia osób niepełnosprawnych rząd przygotował kolejny projekt w ramach pakietu programowego za życiem. Centra opiekuńczo – mieszkalne zapewniają uczestnikom godne życie i dużą swobodę jednocześnie oferując kompletną opiekę zdrowotną. Letnie miesiące dla pracowników Starostwa były bardzo pracowite. W tym czasie w ramach samych inwestycji drogowych Wojewoda Lubuski pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski o modernizację dróg. Udało się uzyskać gwarancję dofinansowania na odcinki drogi łączące Baczynę i Racław oraz Wysoką i Ściechów, czyli ważne komunikacyjnie odcinki. Ponadto Wicemarszałek Województwa Pan Marcin Jabłoński zadeklarował rychłą przebudowę skrzyżowania na drodze wojewódzkiej łączącej Baczynę z Wysoką na przecięciu z drogą powiatową z Mironic do Lubna, gdzie regularnie dochodzi do kolizji samochodowych. Podczas zbliżających się jesiennych sesji Rady Powiatu podjęty zostanie temat powołania Powiatowej Rady Seniorów. Jest to odpowiedz na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Seniorzy mimo przejścia na emeryturę pozostają aktywni społecznie i mają jako grupa społeczna własne priorytety. Warto zatem wsłuchać się w głos płynący z wieloletniego doświadczenia.