InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2020

Starostwo bliżej ludzi… Kierunek TWÓJ powiat Nowe rozdanie na kolejne lata…

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer informatora samorządowego „Kierunek, Twój Powiat Gorzowski”. W naszym kwartalniku chcemy jak najbardziej rzetelnie i obiektywnie informować Państwa o tym, co dzieje się w naszym Powiecie. A dzieje się całkiem sporo.
Od 17 lipca mamy nowego Starostę Gorzowskiego. Obecnie funkcję tę pełni dotychczasowa wicestarosta, pani Magdalena Słomińska (Prawo i Sprawiedliwość).
Wicestarostą została pani Małgorzata Ludniewska, reprezentująca klub radnych Razem dla Powiatu. W skład nowego zarządu weszli ponadto Zygmunt Mendelski (Razem dla Powiatu), Mieczysław Jaszcz (Prawo i Sprawiedliwość), oraz Roman Król (Polskie Stronnictwo Ludowe). Zmiany wydawały się być nieuchronne od wielu miesięcy.
W Powiecie zawiązała się nowa koalicja, która szybko podjęła stosowne decyzje o ich dokonaniu. Wprowadzone zmiany potwierdzają na pierwszy rzut oka, swój bardzo pozytywny charakter. W Starostwie znowu zapanował harmider towarzyszący zazwyczaj pracy.
Oba gabinety starostów tętnią życiem, co było od wielu lat niespotykanym zjawiskiem. Jestem również przekonany o tym, że interesy wszystkich gmin funkcjonujących w naszym powiecie, dzięki tym osobom zostały również pozytywnie docenione.
W związku z tym, że niektórzy radni objęli nowe funkcje zmiany nastąpiły również we wszystkich komisjach stałych Rady Powiatu. Wszystko odbyło się bardzo sprawnie i za zgodą zainteresowanych osób, przy poparciu ponad połowy składu Rady.
Od 25 sierpnia mamy również nowego Skarbnika Powiatu Gorzowskiego. Została nim pani Anna Górska, do niedawna Skarbnik Powiatu Słubickiego, a wcześniej pracownica Urzędu Skarbowego w Słubicach.
Bardzo dobrze przygotowana osoba, o dużym doświadczeniu na trudnej płaszczyźnie finansów publicznych z pewnością dobrze wpisze się w zespół pod przewodnictwem pani Starosty.
Trzy niezwykle energiczne kobiety rządziły będą obecnie w Powiecie Gorzowskim. Starostwo Powiatowe bardzo mocno angażuje się w życie swoich mieszkańców. Aktywność zarządu oraz radnych przejawia się w bardzo zaangażowanym uczestnictwie we wszelkiego rodzaju inicjatywach gminnych oraz działaniach własnych na rzecz społeczności lokalnej. Poza udziałem w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze społeczno-kulturalnym zarówno zarząd, jak i radni angażują się w rozwój infrastruktury drogowej w swoich miejscowościach.
Trwają przygotowania do budowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą, budowany jest chodnik w Mościcach. Rozpoczęła się również budowa oczyszczalni ścieków w DPS Kamień Wielki.
Bardzo intensywne rozmowy prowadzone są z władzami Witnicy odnośnie umiejscowienia tam punktu obsługi klienta Wydziału Komunikacji. W tym przypadku jest to bardzo dobra i pożądana inicjatywa, której głównym zadaniem jest zmniejszenie kolejek do Wydziału Komunikacji w Starostwie i rozładowania napięć wśród mieszkańców, powstających na skutek bardzo długiego czasu oczekiwania. „Starostwo bliżej ludzi”, to hasło, z którym nowy Zarząd i Rada Powiatu zamierza podążać do przodu.
Nowe komputery, nowy system organizacyjny, wprowadzenie elektronicznej obsługi klienta na większą niż dotychczas skalę mają poprawić jakość życia mieszkańców, dla których wizyta w urzędzie, jakikolwiek by nie był, to bardzo często stresujące przeżycie.
Zależy nam na tym, żeby ten stres był jak najmniejszy. Chcemy by każdy mieszkaniec Powiatu nie czuł się petentem, a partnerem, który powinien szybko i sprawnie uzyskać stosowną pomoc i wsparcie od pracownika Starostwa. Z nowym zarządem wiążemy duże nadzieje. Jesteśmy przekonani, że sprawna organizacja pracy Starostwa pozwoli na ułatwienie życia społeczności Powiatu, ale i naszym pracownikom da szansę na bliższy kontakt z jego mieszkańcami.
W okresie trwającej pandemii, każde rozwiązanie systemowe, które przyjmiemy jako Zarząd i Rada, które ułatwi i przyspieszy kontakt mieszkańców z administracją będzie rozwiązaniem nadzwyczaj pożądanym. Będzie sprzyjało polepszeniu standardów życia społeczności lokalnej.

Andrzej Kail
Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego

..