InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2021

Inwestycje zakończone – możemy się już pochwalić…

Mieszkańcy Powiatu Gorzowskiego zasługują na bezpieczne drogi, w dobrym stanie technicznym, stąd szereg inwestycji drogowych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe włodarzy gmin, dla których wspólne dobro jest ważne. Koniec roku za pasem, część zadań pozostaje w trakcie realizacji, czekamy na ich zakończenie. Oczywiście to nie koniec działań inwestycyjnych. Przed nami nowe wyzwania, nowe projekty, nowe możliwości.

Remont drogi powiatowej nr 1421F m. Mystki – Gmina Lubiszyn
Wartość robót budowlanych 197 365,04 zł.
Inwestycja finansowana wspólnie z Gminą Lubiszyn.
Miejscem realizacji zadania była droga leżąca w miejscowości Mystki, Gminie Lubiszyn.
W ramach zadania został przeprowadzony remont drogi powiatowej nr 1421F na odcinku o długości 0,2 km. Roboty budowlane objęły wymianę starej nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiałów z rozbiórki oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z trawnikami i oznakowaniem pionowym.

Remont drogi Powiatowej nr 1421F obr. Płomykowo – Gmina Santok
Wartość robót budowlanych 289 509,71 zł.
Inwestycja finansowana wspólnie z Gminą Santok.
Wykonano roboty drogowe w zakresie:
• ujednolicenia nawierzchni oraz szerokości związanych z wykonaniem remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej,
• profilowanie pobocza.

Remont drogi powiatowej nr 1410F obr. Santocko – gmina Kłodawa
Wartość robót budowlanych 580 012,67 zł.
Inwestycja finansowana wspólnie z Gminą Kłodawa.
Roboty drogowe obejmowały:
• ujednolicenie nawierzchni oraz szerokości związanych z wykonaniem remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej,
• profilowanie pobocza.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1399F (ul. Świetlana) w m. Osiedle Poznańskie, 1398F (ul. Borkowska) w m. Ciecierzyce, Borek, gmina Deszczno
Wartość robót budowlanych 998 739,87 zł.
Inwestycja finansowana wspólnie z Gminą Deszczno.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
• prace ziemne przygotowujące podłoże pod konstrukcję ciągów pieszych i zjazdów,
• rozbiórka części jezdni i wykonanie nowej pełnej konstrukcji jezdni na końcu opracowania, w celu uregulowania połączenia ulicy Świetlanej i ulicy Wylotowej,
• wykonanie chodnika szerokości 1,5m,
• wykonanie zjazdów na drogi gminne oraz zjazdów do indywidualnych posesji,
• wykonanie wpustów i przyłączy odprowadzających wodę do studni chłonnych. Jest to element bezpośrednio związany z drogą i jej infrastrukturą, zapewniający odwodnienie nawierzchni drogi, a tym samym bezpieczeństwo poruszanych się po niej uczestników ruchu.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Wylotowej od granicy z miastem Gorzów Wlkp. do skrzyżowania z ul. Lipową w m. Osiedle Poznańskie
Wartość robót budowlanych 342 647,25 zł.
Inwestycja finansowana wspólnie z Gminą Deszczno.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
• wycinkę drzew,
• budowę chodnika,
• remont istniejących zjazdów do posesji,
• powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone.

Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala w Kostrzynie nad Odrą
Łączna wartość zamówienia – 496 243,80 zł.
Zakup i dostawa finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
• Zestawu Laparoskopowego 4K,
• Instrumentarium laparoskopowe, bariatryczne w systemie Secu-Lock,
• Stołu operacyjnego bariatrycznego,
• Diatermii Elektrochirurgicznej z systemem zamykania dużych naczyń do 7mm, z opcją waporyzacji i resekcji bipolarnej – aparat nowy lub powystawowy/DEMO.