InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2021

Nowe inwestycje z dofinansowaniem z Polskiego Ładu…

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) albo związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:
• wniosek bez kwotowego ograniczenia;
• wniosek, którego wartość dofinansowania była nie większa niż 30 mln zł;
• wniosek z dofinansowaniem nieprzekraczającym 5 mln zł.

Województwo Lubuskie w ramach pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Funduszu Polski Ład otrzymało 677 345 788,09 zł bezzwrotnego dofinansowania.

 

Powiat Gorzowski otrzymał wstępne promesy dotyczące dofinansowania inwestycji z programu rządowy fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych. Promesy dotyczą:

  • budowy Internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lipkach Wielkich – Gmina Santok,
  • przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1406F: odc. Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22, oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki.

W ramach realizacji budowy internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich ma powstać:

  • 16 pokoi 3-4 osobowych, przeznaczonych dla 54 dzieci,
  • dwa dodatkowe pokoje dla wychowawców,
  • pokój chorych,
  • świetlica,
  • węzły sanitarne,
  • zaplecze gastronomiczne.

Ideą projektu jest również to, aby otoczenie, jak i sam obiekt był przyjazny i dostosowany architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Całość prac inwestycyjnych obejmie: przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, roboty instalacyjne, dostawę i montaż wyposażenia, zagospodarowanie terenu. Dodatkowo na budynku zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.

 

Realizacja inwestycji przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1406F obejmować będzie:
odcinek od m. Kłodawa (od końca miejscowości) do m. Wojcieszyce (początek miejscowości). Planowana przebudowa odcinka obejmie przebudowę jezdni o długości ok. 1,68 km. – wykonanie jezdni o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości 6m, szerokość poboczy 0,75m. Przebudowie podlegać będą również dwa przepusty: na kanale Łośnica i kanale Srebrnym. Na wlocie do m. Wojcieszyce planuje się wykonać elementy uspokajające ruch w postaci wyspy lub azylów.

odcinek od m. Wojcieszyce (od końca miejscowości) do skrzyżowania z drogą krajową DK22. Planowana rozbudowa odcinka obejmie przebudowę jezdni o długości ok. 2,67 km – wykonanie jezdni o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości 6m, szerokość poboczy 0,75m. Na wlocie do m. Wojcieszyce planuje się wykonać elementy uspokajające ruch w postaci wyspy lub azylów.

 

• odcinek w m. Wojcieszyce. Planowana budowa odcinka obejmie przebudowę jezdni o długości ok. 0,32 km. – wykonanie jezdni o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości 6m, szerokość poboczy 0,75m.
• odcinek od m. Wojcieszyce (od końca miejscowości) do m. Różanki (do skrzyżowania z drogą krajową DK22). Planowana przebudowa odcinka obejmie budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 3,40 km i szerokości 2m. Planuje się również wykonać obustronnie pobocza gruntowe ulepszone przy jezdni drogi powiatowej o szerokości 0,75m.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: 9 500 000,00 zł.

Korzyści z Polskiego Ładu

Rządowy Fundusz Polski Ład wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Program wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
Cel Programu Inwestycji Strategicznych:
• pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego,
• rozwój lokalnej przedsiębiorczości,
• poprawa warunków życia obywateli,
• powstanie nowych miejsc pracy,
• wsparcie zrównoważonego rozwoju,
• efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Więcej informacji dostępne na stronach:
• www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych
• www.bgk.pl/polski-lad/
• www.gov.pl/web/polski-lad/program-inwestycji-strategicznych-polski-lad