InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2021

Nowa pracownia gastronomiczno-hotelarska

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Reforma oświaty, która dokonała zmian w podstawie programowej wymusza na szkole dostosowanie warunków nauki do zreformowanej podstawy programowej. W związku z tym zaistniała konieczność przygotowania odpowiednio wyposażonych gabinetów lekcyjnych – pracowni, które sprostają wymaganiom programowym. W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą oficjalnie zakończyły się roboty budowlane w zakresie wydzielenia fragmentu korytarza i przystosowanie go na cele dydaktyczne w celu kształcenia zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa (hotelowa jednostka mieszkalna wraz z węzłem higieniczno-sanitarnym) oraz dostosowanie fragmentu sali lekcyjnej na pracownię technologii gastronomicznej.