InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2020

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej–Curie w Kostrzynie n/O Zmiany, zmiany, zmiany….

Praktycznie, w skutek sytuacji epidemiologicznej, przez ostatnie sześć miesięcy szkoły w Polsce nie funkcjonowały w tradycyjny sposób. Ale to w cale nie oznacza, że w placówkach oświatowych nic się nie działo. Wręcz przeciwnie.
Pozytywnym przykładem, że nawet w „czasie zarazy” można ciekawe rzeczy zrobić jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą, którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe. Tylko w minionym okresie, w celu poprawy infrastruktury Szkoły udało się zrobić szereg prac, które bezpośrednio skutkują poprawą jakości kształcenia, a także podnoszą na wyższy próg poziom bezpieczeństwa, komfort oraz warunki pracy nauczycieli i administracji. Pozytywne jest to, że część prac zostało poczynione w ramach nieodpłatnej pomocy szkole przez lokalne firmy. Między innymi w tym trudnym dla wszystkich czasie w szkole wykonano:
– w celu usprawnienia komunikacji, szczególnie w dni, gdy w szkole odbywają się masowe imprezy, wbudowano pięć metalowych, automatycznie zasuwanych przegród na schodach, które oddzielają poszczególne sekcje budynku (koszt ok. 10 tys. złotych);
– automatyczne, aluminiowe rolety okienne w trzech salach lekcyjnych umiejscowionych od strony południowej, co skutecznie podniosło warunki nauki w dotychczas nadmiernie nasłonecznionych salach (nieodpłatnie);
– wyremontowano gabinet dla nauczycieli wychowania fizycznego, gdzie położono nowe tynki na suficie i pomalowano ściany, a nadto wykonano stół dla trzech stanowisk komputerowych (koszt ok. 3000 zł);
– pomalowano sześć sal lekcyjnych (pastelowe, różnokolorowe barwy), a także gabinet kierownika szkolenia praktycznego oraz część korytarzy szkolnych na łączną ilość ponad 1000 m2 powierzchni (koszt ok. 11 tys. złotych);
– w biurach administracji szkolnej zainstalowano 6 urządzeń do klimatyzacji (koszt ok. 28 tys. złotych);
– naprawa, tj. uzupełnienie tynku i malowanie części schodów w centralnej części budynku;
– naprawa i modernizacja automatycznego podlewania i zraszania boiska szkolnego do piłki nożnej (koszt ok. 3000 zł);
– remont dachu, tj. wymiana poszycia dachowego w technologii papy o wysokich parametrach termicznych na łączniku hali sportowej oraz na części dachu na hali sportowej w ilości ponad 600 m2 powierzchni (koszt 65.000 zł);
– wbudowanie automatycznej sygnalizacji pracy kotłowni gazowej, działającej w trybie „on line” poprzez informację o zaistniałej awarii w czasie rzeczywistym sygnałem SMS do obsługi kotłowni;
– zamontowanie odbojnic płaskich na ścianach korytarzy szkolnych oraz części narożników ścian, co skutecznie zapobiega różnego rodzaju obiciom i zabrudzeniom miejsc wrażliwych, a także wydatnie poprawia bezpieczeństwo uczniów;
– naprawa i modernizacja systemu wentylacji pryszniców i szatni uczniowskich poprzez wymianę na nowe panelu sterowania oraz płyty głównej systemu sterującego wentylacją w szkole (koszt ok. 3000 zł).
Ponadto, w celu ochrony przed koronawirusem nieodpłatnie pozyskano cztery automatyczne dozowniki płynu odkażającego, ok. 600 litrów płynu do dezynfekcji, ponad 1000 indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych. Natomiast ze środków własnych zakupiono 75 małych dozowników na mydło i płyn odkażający, 50 przyłbic, 320 masek ochronnych oraz 3700 rękawic ochronnych.
Można zatem powiedzieć, iż do nowego roku szkolnego Zespół Szkół przystąpił przygotowany, tak od strony technicznej jak i przeciwwirusowej.