InformacjeKwartalnik informacyjny 02/2020

Zakończenie inwestycji drogowej w Powiecie Gorzowskim

Choć mieszkańcy gmin Bogdaniec i Lubiszyn, z przebudowanej drogi mogą cieszyć się już od pewnego czasu, to oficjalne zakończenie inwestycji nastąpiło 15 czerwca. Przecięcia wstęgi dokonali Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego Magdalena Słomińska, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kail, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Leśniewski oraz Wójt Gminy Bogdaniec Krystyna Pławska.
Realizacja inwestycji z inicjatywy byłego Przewodniczącego Rady Powiatu Gorzowskiego Karola Zieleńskiego, na którą z utęsknieniem czekali mieszkańcy, była możliwa dzięki współpracy Wojewody Lubuskiego, Powiatu Gorzowskiego, Gminy Bogdaniec oraz Artura Terleckiego Wójta Gminy Lubiszyn. Dofinansowanie w wysokości 50% pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych, 25% z Powiatu Gorzowskiego i po 25%
z Gminy Lubiszyn i po 25% z Gminy Bogdaniec.
Zupełnie nowe oblicze zyskała droga powiatowa nr 1394F na odcinku Baczyna – Racław i nawiązuje do przebudowanego odcinka od strony miejscowości Baczyna.

W ramach przebudowy zmianie uległy parametry techniczne drogi, bez zmiany jej długości. Długość przebudowanego odcinka wynosi około 2535 metrów. Przebudowa drogi objęła:
• przebudowę nawierzchni wraz z korektą niwelety oraz spadków poprzecznych,
• poszerzenie istniejącej jezdni,
• przebudowę skrzyżowań,
• budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
• budowę zatoki autobusowej,
• budowę chodników w obrębie przystanków autobusowych i zatoki autobusowej,
• przebudowę przepustów.
Przebudowa drogi powiatowej trwała od 30 września 2019 r. do końca maja 2020 r.

..