InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2020

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich Nasz projekt „Tworzymy Mosty Przyjaźni Działając w Grupie” zwyciężył

Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów i nauczycieli. Nie oznacza to jednak, że w szkole nic się nie działo. Panująca i nie odpuszczająca pandemia zmusiła dyrektorów do przygotowania szkół zgodnie z wytycznymi MEN, Mz i GiS. Szkoła we wrześniu 2020 r. ma być przyjazna i bezpieczna dla uczniów. Dyrekcja SOSW w Lipkach Wielkich przygotowała szkołę oraz internat na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 20219/2020. W budynku przeprowadzono generalne porządki, usunięto stare dekoracje, które mogłyby zbierać niepotrzebny kurz. Poszerzono korytarz szkolny wykorzystując pomieszczenie pokoju nauczycielskiego. Pokój został przeniesiony na pierwsze piętro. Dzięki takiej decyzji, do szkoły uczniowie będą wchodzić od frontu, a drugie drzwi w holu szkoły posłużą do wychodzenia na boisko szkolne. Zostały zamontowane dozowniki do dezynfekcji rąk. Wszystko jest zdezynfekowane, przewietrzone i tylko brakuje uczniów. Przygotowano Ofertę Szkoły w formie graficznej, którą zamieszczono na stronie szkoły oraz na szkolnym fb. Przez całe wakacje poprzez fb utrzymywano kontakt z uczniami. Zamieszczane były posty, które przypominały o bezpiecznym korzystaniu z uroków wakacji, zachęcały uczniów do aktywnego, kreatywnego wypoczynku. Organizowane były wakacyjne konkursy.
Warto podkreślić, że w tym roku szkolnym pomimo nauczania zdalnego, nasi uczniowie zmobilizowali się i wszyscy ósmoklasiści przystąpili do egzaminu końcowego. W lipcu uczniowie odebrali certyfikaty.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wygrał 12-dniowy pobyt w Ogólnopo- lskim Konkursie na Turnus Terapeutyczny w Ośrodku w Wiśle. Nasz projekt TWORZYMY MOSTY PRZYJAŹNI DZIAŁAJĄC W GRUPIE został wysoko oceniony przez komisję konkursową Fundacji ING, która organizuje takie turnusy od 13 lat.
FUNDACJA ZAPEWNIA: bezpłatny 12-dniowy pobyt na turnusie dla 50 osób (uczniowie + kadra pedagogiczna), pełne wyżywienie, pobyt w pokojach z łazienkami, rehabilitację, wycieczki autokarowe, wyjścia na basen solankowy, wycieczki w góry, -wyjazd do teatru w Bielsku-Białej, spotkania z ciekawymi ludźmi, ogniska, dyskoteki, zajęcia integracyjne, realizację podstawy programowej, realizację programu przygotowanego przez szkołę. Projekt napisały Panie: Małgorzata Pęcherzewska i Barbara Mąkosza.

Szkoła złożyła wniosek o finansowe wsparcie na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymała dofinansowanie w kwocie 3600 zł. Zapotrzebowanie na książki zostało złożone w księgarni i we wrześniu biblioteka otrzyma zamówione lektury.

Pod koniec lipca szkoła złożyła wniosek na projekt PFRON-u „Rehabilitacja 25 plus”, który powinien ruszyć we wrześniu 2020 r. i będzie kontynuowany przez cały rok szkolny 2020/2021. Udział w projekcie wezmą absolwenci szkoły. Czekamy na rozstrzygnięcie...