InformacjeKwartalnik Informacyjny 01/2021

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

Powiat gorzowski realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” adresowany do uczniów techników i szkół branżowych, uczących się w dwóch szkołach – w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich. Wartość projektu to 4 557 410,97 zł. Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2016 r. – 30.06.2022 r. Partnerem projektu jest Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w powiecie poprzez poszerzenie oferty dydaktycznej szkół o kursy, szkolenia, zajęcia laboratoryjne, obozy naukowe, wzbogacenie oferty doradztwa zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu. Wzrost umiejętności, kompetencji i kwalifikacji uczniów kończących technika i szkoły branżowe, przyczyni się do lepszego startu absolwentów na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
W celu uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, już ponad 150 uczniów wzięło udział, a do końca realizacji projektu łącznie 200 uczniów weźmie udział w stażach uczniowskich u lokalnych pracodawców.
Z szerokiej oferty zajęć laboratoryjnych i kursów m.in.: spawania blach i rur metodą MAG, operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, baristy, kelnerskiego, obsługi kas fiskalnych, kasjera walutowo – złotówkowego, prawa jazdy kat. B, skorzystało dotychczas 529 uczniów. Natomiast 10 nauczycieli zawodu ukończyło szkolenia i studia podyplomowe.
Ponadto, w trakcie realizacji projektu, w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia doposażanych jest 7 pracowni zawodowych, na łączną kwotę 634 756,98 zł.