InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2021

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Gorzowskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Gorzowskiego została przeprowadzona w terminie od 27 września do 5 listopada 2021 r.
Ogółem, stawieniu się przed Powiatową Komisją Lekarską dla Powiatu Gorzowskiego podlegało:
• 373 mężczyzn rocznika podstawowego (2002 r.),
• 366 mężczyzn z roczników starszych (1997 – 2001 r.),
• 4 kobiety.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Gorzowskiego odbyła 29 posiedzeń, którym przewodniczyła lek. med. Maria Walczyńska – Rechmal – spec. I stop. z zakresu psychiatrii i przebadała:
• z rocznika podstawowego – 35,
• z roczników starszych – 333,
• kobiet – 3.

Stawiennictwo osób na kwalifikacji wojskowej:
• z rocznika podstawowego – 94,1%,
• z rocznika starszego – 90,9 %,
• kobiet – 75 %.

Powiatowa Komisja Lekarska podczas trwania kwalifikacji wojskowej wydała 688 orzeczeń lekarskich:
• kategoria zdrowia A – 639, z czego: 322 orzeczeń rocznik podstawowy, 313 orzeczeń rocznik starszy, 1 ochotnik, 3 kobiety.
• kategoria zdrowia D – 30, z czego: 18 orzeczeń rocznik podstawowy, 12 orzeczeń rocznik starszy.
• kategoria zdrowia E – 19, z czego: 11 orzeczeń rocznik podstawowy, 8 orzeczeń rocznik starszy.
Wyniki stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku w miastach i gminach Powiatu Gorzowskiego przedstawiają się następująco:
Lp. Miasto / Gmina Rocznik podstawowy 2002 Rocznik starszy 1997–2001

1. Kłodawa 100 % 97,87 %
2. Santok 100 % 87,23 %
3. Kostrzyn nad Odrą 95,89 % 94,20 %
4. Bogdaniec 95,45 % 94,11 %
5. Witnica 95,45 % 89,61 %
6. Deszczno 87,50 % 87,93 %
7. Lubiszyn 85,29 % 82,05 %