InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2021

Ptasia grypa na terenie Powiatu Międzyrzeckiego

Na terenie Powiatu Międzyrzeckiego stwierdzono dwa przypadki grypy ptaków, a co za tym idzie Powiat Gorzowski został objęty strefą zagrożoną w Gminie Santok – Stare Polichno oraz Gminie Deszczno – Borek, Brzozowiec, Glinik.
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Wysoce zjadliwa grypa ptaków to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są drób oraz dzikie ptactwo. Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami ptaków, wypłatą odszkodowań, kosztami jej zwalczania, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu drobiu oraz produktów pochodzących od drobiu.
Zaleca się w zakresie bioasekuracji:

1. Zabezpieczyć obiekty na fermach drobiu w celu uniemożliwienia kontaktu dzikiego ptactwa z utrzymywanym drobiem oraz paszą.

2. Zachowanie szczególnej ostrożności i wzmożonego nadzoru właścicielskiego na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.

3. Przestrzeganie zasad bioasekuracji, w celu uniknięcia możliwości przeniesienia wirusa poprzez personel czy osoby przebywające na fermie.

4. Sprawdzanie adnotacji potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy wraz z oceną wizualną skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.

5. Zgłaszanie przypadków zaobserwowania u drobiu niepokojących zmian, mogących sugerować wystąpienie choroby zakaźnej. Choroba może cechować się nietypowym obrazem klinicznym (niska śmiertelność, apatia, początkowo spadek produkcji i zmniejszenie pobierania paszy i wody).