InformacjeKwartalnik Informacyjny 02/2021

Przebudowa drogi powiatowej (ul. Świetlana) w m. Osiedle Poznańskie, (ul. Borkowska) w m. Ciecierzyce, Borek, gmina Deszczno

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1399F (ul. Świetlana) w m. Osiedle Poznańskie, 1398F (ul. Borkowska) w m. Ciecierzyce, Borek, gmina Deszczno. Inwestycja rozpoczęła się w marcu i jej zakres obejmuje:

  • prace ziemne przygotowujące podłoże pod konstrukcję ciągów pieszych i zjazdów,
  • rozbiórkę części jezdni i wykonanie nowej pełnej konstrukcji jezdni na końcu opracowania, w celu uregulowania połączenia ulicy Świetlanej i ulicy Wylotowej,
  • wykonanie chodnika o szerokości 1,5m,
  • wykonanie zjazdów na drogi gminne oraz zjazdów do indywidualnych posesji,
  • wykonanie wpustów i przyłączy odprowadzających wodę do studni chłonnych. Jest to element bezpośrednio związany z drogą i jej infrastrukturą, zapewniający odwodnienie nawierzchni drogi, a tym samym bezpieczeństwo poruszanych się po niej uczestników ruchu.

_