InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2020

Elektroniczne zarządzenie dokumentacją w Starostwie Powiatowym

Od początku stycznia 2021 roku pracownicy Starostwa Powiatowego rozpoczną pracę w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wdrożenie odbywa się w ramach zawartego trójstronnego porozumienia pomiędzy Starostwem, Podlaskim oraz Lubuskim Urzędem Wojewódzkim. Grudzień jest miesiącem testów systemu, a wdrożenie następuje przy wsparciu informatycznym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
System EZD PUW jest teleinformatycznym systemem do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiającym wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych. Na początku system EZD PUW będzie narzędziem pomocniczym, a ostatecznie podstawowym.
Cele wdrożenia systemu EZD:
• usprawnienie w zakresie dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz wykonywania czynności kancelaryjnych, a co za tym idzie usprawnienie funkcjonowania i procesów zarządzania w starostwie;
• podniesienie jakości obsługi interesantów;
• wyposażenie starostwa w nowoczesne narzędzie i procedury umożliwiające dostosowanie urzędu do nowoczesnych wymagań i trendów w zakresie elektronicznej komunikacji;
• transparentność z punktu widzenia klienta oraz kadry kierowniczej;
• oszczędność czasu i środków finansowych (redukcja dokumentu papierowego, wysyłka ePUAP, redukcja czynności archiwizacyjnych);
• uporządkowanie i elektronizacja procedur;
• umożliwienie elektronicznej komunikacji z interesantami.