KalendariumKwartalnik Informacyjny 01/2019

11 maja 2019

Starosta Gorzowski, Michał Wasilewski wziął udział w Powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Lubczynie, w gminie Bogdaniec. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą. Po niej nastąpił uroczysty apel, podczas którego wręczono funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom odznaczenia, wyróżnienia i awanse. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wraz z Wojewodą Lubuskim, Władysławem Dajczakiem przekazała na ręce Prezesa OSP Lubczyno kluczyki do nowego wozu strażackiego. Organizatorzy przygotowali też festyn rodzinny z pokazem sprzętu strażackiego, pokazem ratownictwa technicznego, medycznego i koncertem. Powiatowe obchody Dnia Strażaka to czas gratulacji i złożenia przez Starostę podziękowań funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, druhnom i druhom za ich codzienną rzetelną, pełną poświęcenia służbę. To oni są często jednymi z pierwszych tam, gdzie zagrożone jest życie ludzkie, zdrowie, dobytek. To oni niosą pomoc wszystkim potrzebującym, ryzykując własnym bezpieczeństwem.