Kwartalnik Informacyjny 01/2019

Konkurs Filmowo-Fotograficzny „Powiat w obiektywie” Patronat: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gorzowskiej

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowało Konkurs Filmowo-Fotograficzny „Powiat w obiektywie”. Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gorzowskiej. Celem konkursu była prezentacja najciekawszych i najpiękniejszych obszarów i obiektów turystycznych w Powiecie Gorzowskim, promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Gorzowskiego i turystów oraz podniesienie wiedzy na temat atrakcyjności Powiatu Gorzowskiego dla turystów i mieszkańców. Do 15 listopada napłynęło 28 zgłoszeń wraz ze zdjęciami, jednak niektóre z nich nie spełniały zapisów regulaminu konkursu np. na zdjęciach były widoczne obiekty, które są na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.Ocena prac odbyła się w kategorii: zdjęcie – Historia – architektura – przyroda – zwierzęta. Najlepszymi pracami w ocenie jury, okazały się prace: 1. Igora Andrucha 2. Sławomira Tyczyńskiego 3. Krzysztofa Kalarusa 4. Marcina Rosół – wyróżnienie 5. Emilii Biernat – wyróżnienie 6. Waldemara Grasia – wyróżnienie Nagrody za pierwsze trzy miejsca, zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim tj. bon o wartości 1000 zł, 800 zł i 600 zł do zrealizowania w jednym ze sklepów elektronicznych. Pozostałe wyróżnienia w konkursie fotograficznym: 7. Przemysław Bielawski – wyróżnienie 8. Michał Bielewicz – wyróżnienie 9. Artura Suchockiego – wyróżnienie 10.Czesława Bielewicza – wyróżnienie 11. Jarka Forstera – wyróżnienie Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.