InformacjeKwartalnik Informacyjny 01/2019

IV Kongres Sołtysów Powiatu Gorzowskiego

12 kwietnia 2019 roku w Karczmie pod Łosiem w Wawrowie

Zaproszenie gospodarzy Kongresu : Starosty Gorzowskiego, Michała Wasilewskiego oraz Wicestarosty, Magdaleny Słomińskiej przyjęli m.in: Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Władysław Komarnicki, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego, Marek Surmacz, Przewodniczący Rady Powiatu, Karol Zieleński, radni powiatu, burmistrzowie, wójtowie oraz sołtysi. Kongres był okazją do zdobycia nowych informacji pomocnych sołtysom w codziennej pracy, a także szansą na wymianę doświadczeń, poglądów, podzielenia się problemami, a także wskazania sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących w sołectwach. Wśród omawianych dziś tematów znalazły się m. in. emerytury rolnicze, emerytury matczyne, procedury dotyczące zgłaszania wypadków do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Omówiony zastał także Program Czyste Powietrze. Podczas Kongresu nie zabrakło słów uznania za zaangażowanie i pracę sołtysów na rzecz polskiej wsi. Wysoko oceniono ich ogromny wkład w rozwój powiatu. Podkreślano ich role liderów, społeczników i menagerów działań w sołectwach. Doceniano ich autorytet i zaufanie, jakim cieszą się w lokalnych społecznościach.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. wspólnie z zaprzyjaźnionym Powiatem Marchijsko-Odrzańskim ze wschodniej Branderburgii. Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Wzięli także udział w przygotowanych na tę okazję dwóch konkursach. Pierwszy był konkurencją, opartą na rywalizacji pomiędzy sołectwami i sprawdzał wiedzę uczestników Kongresu w zakresie znajomości polskich przysłów o wsi. Tę konkurencję wygrała Gmina Bogdaniec. Drugim konkursem, tym razem już indywidualnym, było dojenie krowy. Zawody te dostarczyły wszystkim wielu emocji, równie wielkich dla biorących w nich udział, jak i dla kibicujących. Kongres uświetnił też, przyjęty z wielki aplauzem, występ artystyczny grupy seniorek działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Santoku.