InformacjeKwartalnik Informacyjny 01/2019

Potrzeba jakości relacji w Rodzinie – Centrum Rodziny

Każdy z nas posiada wiele uniwersalnych potrzeb obecnych w życiu każdego człowieka na szczególna uwagę zwraca potrzeba jakości relacji. Przejawia się ona w wielu sferach życia. Przeciwieństwem jakości relacji w rodzinie bywa tandeta, bylejakość, prowizoryczność…czy po prostu dajemy dziecku tablet dla świętego spokoju. A jak Ty dbasz o relacje w swoim życiu, w swojej rodzinie? Każdy z nas ma w różnym stopniu rozwiniętą tę świadomość istnienia takiej potrzeby, a także stopień jej realizacji.
Już jakiś czas zaczęliśmy mówić, myśleć o jakości relacji w odniesieniu do rodziny i relacji wewnątrz niej. Martin Buber pisał, że „świat, w którym żyjemy powstaje z jakości naszych relacji”. Najbliższym światem jest dom rodzinny.
To wartość ponad wszystko. Jakość relacji kształtowanych w rodzinie wpływa na wszystkie inne relacje na przestrzeni całego życia, określa je, czasem nawet je determinuje. W domu rodzinnym tworzą się pierwsze mapy emocjonalnych szlaków, w zakresie wartości z którymi wychodzimy w świat. Do nich wracamy zarówno wtedy, kiedy je powielamy, jak i wówczas, gdy wybieramy wobec nich alternatywę.

Relacja rodziców wpływa na całą rodzinę. Ogromny wpływ na jakość życia rodzinnego mają wzajemne relacje rodziców. Sposób, w jaki partnerzy traktują siebie nawzajem, nie tylko kształtuje pewien wzorzec relacji partnerskiej, który zapada w świadomości dzieci, lecz także bezpośrednio oddziałuje na atmosferę życia w domu rodzinnym. Bez względu na to, ile mamy lat i jakie doświadczenie dźwigamy w życiowym plecaku, są wartości wspólne nam wszystkim, które podnoszą jakość naszego życia we wspólnocie, wpływają na poziom odczuwanego szczęścia i satysfakcji z życia. To wartości, które pomagają rozkwitać zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Pielęgnowane w domu rodzinnym tworzą bezpieczną i przyjazną przestrzeń.

Nasze Centra Rodziny będą miejscem pozytywnych działań na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin, przestrzenią do rozwoju, edukacji i doświadczania. Chcemy integrować, uczyć i wspierać dzieci, młodzież i dorosłych w rozwijaniu własnego potencjału i inicjowaniu aktywności w rodzinie.,