InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2020

„Nowa perspektywa – stop wykluczeniu”

W PCPR Gorzów Wlkp., odbyły się ( 28.09.2020 ) ostatnie już spotkania grupowe w ramach projektu organizowanego przez powiat gorzowski/ PCPR w partnerstwie z gminą Kłodawa/ OPS Kłodawa, które wspólnie realizują projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FUNDUSZU Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, oś priorytetowa 7- równowaga Społeczna. Działanie 7.2 Program aktywnej integracji realizowany przez PCPR pn. „Nowa perspektywa – stop wykluczeniu”. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019 r . do 31.08.2021 r. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia przez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno – zawodowej do 31.08.2021.