InformacjeKwartalnik informacyjny 01/2020

Program „Czyste Powietrze”

Celem programu „Czyste powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefe- ktywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomo- dernizacyjnych budynku.
Jednym z głównych powodów problemu smogu w naszym kraju jest tak zwana niska emisja, czyli uwalnianie do atmosfery szkodliwych substancji m. in. z domów jednorodzinnych. Sama wymiana źródła ogrzewania nie jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu ciepło może szybko przenikać na zewnątrz. Wiele domów w Polsce zostało zbudowanych w czasach, kiedy jeszcze nie stosowano skutecznej izolacji cieplnej, co prowadzi do dużych strat i marnowania energii, a także do wyższych rachunków za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja domów, która dodatkowo wpłynie na oszczędności w zapotrzebowaniu na ogrzewanie.
Inwestycje dofinansowane z programu „Czyste powietrze” zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną w domu o każdej porze roku. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien pozwala zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40%.
„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe w domowym budżecie.
Program przewiduje dofinansowanie m.in.:
• wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,
• docieplenia przegród budynku,
• wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
• instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
• montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Warunek podstawowy
• Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania Programu.
• Dla budynków budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania Programu.
Wysokość dofinansowania
• Biorąc udział w Programie możesz uzyskać zwrot części poniesionych kosztów.
• Maksymalny możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 53 tys. zł.
• Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 7 tys. zł.
• Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy
Formy dofinansowania
• Dotacja
• Pożyczka
Terminy
• Realizacja programu: 2018-2029 r.
• Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.

INFOLINIA Programu Czyste Powietrze – numer (68) 419 69 49

Wniosek wypełnisz na stronie
https://czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl/