InformacjeKwartalnik informacyjny 01/2020

Informacja o Programie „Razem bezpieczniej” …

Informacja o Programie „Razem bezpieczniej” zgłoszonym do realizowania przez Powiat Gorzowski na rok 2020

W dniu 17.01.2020 r. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach „Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań, Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.
Inwestycja obejmie remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1409F (ul. Lipowa) z drogą gminną nr 002116F (ul. Rzeczna) w miejscowości Chwalęcice w zakresie wymiany nawierzchni i wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z aktywnym oświetleniem i oznakowaniem.

Inwestycja zostanie zrealizowana po uzyskaniu wnioskowanego dofinansowania do końca 2020 roku.