InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2020

Fundusz Inwestycji Lokalnych… rozwój gmin i powiatu

Co to jest Fundusz Inwestycji Lokalnych?
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.
Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i miejsko wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.
Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.
Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.
Na co będzie można przeznaczyć dotację?
Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.
Dla kogo przeznaczony jest Fundusz Inwestycji Lokalnych?
Fundusz będzie wsparciem dla:
• samorządów, które odpowiadają za 40% publicznych wydatków inwestycyjnych. Fundusz pozwoli im realizować kolejne plany, a gminy nie będą musiały się zadłużać lub zwalniać pracowników, żeby móc prowadzić zaplanowane inwestycje.
• małych i średnich firm – realizatorów zadań inwestycyjnych samorządów. To kolejny zastrzyk środków, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także na rozwój firmy.
• Mieszkańców – bo ważne dla nich inwestycje będą bez oporów mogły być inicjowane i kontynuowane, co przyczyni się do podnoszenia jakości życia. Jednocześnie pieniądz inwestycyjny będzie krążył w lokalnej gospodarce: firmy kupują materiały w miejscowych hurtowniach i wypłacają wynagrodzenia pracownikom, którzy z kolei robią zakupy na najbliższym targowisku.

W ramach I naboru wniosków Powiat Gorzowski z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał wsparcie w wysokości 4.460.302,00 zł. Dziękujemy za wsparcie Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka.

Aktualnie Powiat Gorzowski ubiega się o pozyskanie środków w ramach II naboru wniosków na:
-Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny wraz z placówką opiekuńczo-wychowawczą z miejscami interwencyjnymi dla dzieci oraz ośrodkiem interwencji kryzysowej,
-Przebudowę drogi powiatowej nr.1392f na odcinku Lubno-Stanowice
-Budowę hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho- wawczym w Lipkach Wielkich
-Modernizację dachu na budynku i tarasach Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim.