InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2020

„Remont drogi powiatowej nr 1404F na odcinku Wojcieszyce – Różanki” dobiegł końca

Miejscem realizacji zadania była droga leżąca w Gminie Kłodawa pomiędzy miejscowościami Wojcieszyce i Różanki. Roboty na odcinku 1,4 km objęły:
– frezowanie nawierzchni bitumicznej,
– wywóz materiałów z rozbiórki,
– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową. Inwestycja była realizowana wspólnie przez Gminę Kłodawa oraz Powiat Gorzowski. Specjalne podziękowania dla Europoseł Elżbiety Rafalskiej za zaangażowanie która z racji obowiązków służbowych nie mogła uczestniczyć w oficjalnym otwarciu drogi.