InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2020

Ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia, na czym polegają zmiany w prawie, które weszły w życie, a wprowadzają wiele ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierowców oraz uproszczeń w rejestracji pojazdów. Nowe przepisy zawiera ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która opublikowana została 3 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1517. Pakiet deregulacyjny dla kierowców to wspólna inicjatywa ministerstw: Cyfryzacji oraz Infrastruktury.

PRAWO JAZDY
Najbardziej oczekiwana zmiana to zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy. Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy od 5 grudnia 2020 r. są zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Zmiana dotyczy kierowców z polskim prawem jazdy. Jeszcze do niedawna za brak prawa jazdy groził mandat 50 zł. Brak obowiązku wożenia przy sobie prawa jazdy to jedna z możliwości.
Druga to zainstalowanie aplikacji mObywatel. Każdy kierowca znajdzie tam m.in. mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu.
Z mPrawem Jazdy w mObywatelu jest możliwość sprawdzenia od ręki (online) liczby punktów karnych.

KONIEC Z WYMIANĄ DOWODU REJESTRACYJNEGO
Od 4 grudnia 2020 r. obowiązuje kolejna ważna zmiana: jeśli w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. Takie rozwiązanie to znaczna oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów.
Jednakże, jeżeli planujemy podróżować autem za granice kraju wymiana dowodu rejestracyjnego jest wskazana.

POJAZD ZAREJESTRUJE STAROSTA W MIEJSCU CZASOWEGO ZAMIESZKANIA OD 4 GRUDNIA 2020
Nowelizacja ustawy wprowadza także możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

REJESTRACJA BEZ UMOWY
Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia 2020 r. nie ma obowiązku przedkładania do przerejestrowania dowodu własności pojazdu.
Do wniosku o rejestrację wystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu.

ZWROT ZATRZYMANEGO ELEKTRONICZNIE DOWODU REJESTRACYJNEGO
Przepisy ustawy umożliwiły także zwrot (od 4 października) zatrzymanego
elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów. Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub też jednostki organu, który zatrzymał dokument.

WYWÓZ ZA GRANICĘ I WYREJESTROWANIE POJAZDU OD 4 GRUDNIA

Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów jest też wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu.

_