InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2020

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich…

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy tętni życiem pomimo pandemii. W szkole i grupach wychowawczych wprowadzony został reżim sanitarny, który wszyscy starają się przestrzegać.
We wrześniu, już po raz drugi szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji Wspólnego Czytania pod Patronatem Andrzeja Dudy Prezydenta RP. Ze względu na wymagania sanitarne tegoroczna akcja przebiegała inaczej niż w latach ubiegłych. „Balladyna” zagościła w klasach: VII i VIII szkoły podstawowej oraz w szkole branżowej I stopnia. Czytano „Balladynę” w mniejszych, bardziej kameralnych grupach. Szkoła otrzymała osobiste podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz wyjątkowy egzemplarz książki z dedykacją.
5 października 35 uczniów uczestniczyło w Międzynarodowej Edycji V Ogólnopolskiej Akcji „Bicia Rekordu w Czytaniu na Przerwie”. Akc ja realizowana była w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
Jak co roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich przyłączył się do Akcji Sprzątania Świata 2020 r., która odbyła się po raz 27 pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”. Uczniowie sprzątali teren wokół szkoły. W ramach zajęć sportowych odbył się po raz kolejny Międzyszkolny Turniej w Piłkę Siatkową.
Na początku października już po raz drugi odbył się w szkole Rajd Pieszy „Pożegnanie lata.” Uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli do starego dębu, który rośnie w Baranowicach i ma ponad 300 lat. W sumie trzeba było pokonać 12 km. Po powrocie do szkoły na uczestników rajdu czekało rozpalone ognisko. Razem z dziećmi kiełbaski piekła Pani Małgorzata Ludniewska – wicestarosta Powiatu Gorzowskiego.
Na zaproszenie dyrektora WORD czternaścioro uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. Młodzież zapoznała się z parkiem maszynowym (samochody, motory), obejrzała plac manewrowy. Następnie uczniowie uczestniczyli w symulowanym egzaminie teoretycznym na prawo jazdy.
Od września placówka realizuje projekt „Rehabilitacja 25 plus” dofinansowany przez Oddział PFRON w Zielonej Górze. Uczestnikami programu są osoby powyżej 25 roku życia będące absolwentami Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). Do projektu zakwalifikowało się trzech uczestników.
Zajęcia „Rehabilitacja 25 plus” w szkole odbywają się codziennie. W ramach programu wsparcia uczestnicy mają zapewnione: zajęcia usprawniające, terapeutyczne i wspierające ruchowo, pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności, zajęcia rozwijające umiejętności w ramach terapii zajęciowej, pomoc psychologiczna i wsparcie w rozwiązywaniu bieżących spraw życia codziennego.
We wrześniu wychowankowie oraz pracownicy Ośrodka pożegnali z wielkim smutkiem i niedowierzaniem Panią Martynę Michtę, młodą nauczycielkę lubianą przez uczniów, szanowaną przez współpracowników.
Pani Martyna niedawno uzyskała tytuł nauczyciela mianowanego i tak naprawdę dopiero wkraczała w życie zawodowe. Pozostawiła w smutku wszystkich wychowanków i pracowników Ośrodka.,…