KalendariumKwartalnik Informacyjny 01/2019

9 maja 2019 roku

9 maja 2019 roku Wicestarosta, Magdalena Słomińska z dużą przyjemnością odwiedziła w Pogorzelicy, w Zachodniopomorskiem odpoczywających tam seniorów z naszego powiatu. Dzięki zadaniom finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanym przez Powiat Gorzowski, seniorzy mogą tam choć przez chwilę odpocząć od codziennych trudów.
Pani Wicestarosta serdecznie dziękowała za spotkanie seniorom oraz Adriannie Kondzior z OPS w Deszcznie, Magdalenie Warteckiej, Danucie Zaniewskiej oraz wszystkim, których działania sprawiają, że takie projekty są realizowane.