InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2021

Umowy z Wykonawcami robót budowlanych podpisane…

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F, przebudowa wraz z modernizacją dachu

W dniu 2 września Starosta Powiatu Gorzowskiego podpisała umowę z Firmą Maldrobud z Myśliborza na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych dot. “Przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Borek – Brzozowiec w gminie Deszczno”.
Odcinek drogi objętej inwestycją łączy się od strony miejscowości Borek z miastem Gorzów Wlkp. przez ul. Wylotową leżącą w ciągu drogi powiatowej 1398F oraz z drogą powiatową 1399F przez ul. Świetlaną. W Brzozowcu droga bezpośrednio komunikuje się z drogą gminną 1809F ul. Gorzowską przebudowaną w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w 2018 r. Podstawowym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników drogi. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę wraz z rozbudową drogi na odcinku 4750,52 m. Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2022 r
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
– przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na długości 4750,52 m
– przebudowę skrzyżowań przyległych
– przebudowę/budowę chodników
– przebudowę/budowę zajadów indywidualnych i publicznych
– przebudowę miejsc postojowych
– przebudowę przepustów
– budowę wysp spowalniających wraz oświetleniem solarnym i znakami aktywnymi (zasilane solarnie)
– budowę kanału technologicznego
– budowa odwodnienia w postaci rowów infiltracyjnych

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie: 4 966 692,00 zł

„Przebudowa wraz z modernizacją dachu na budynku i tarasach Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim”.
W dniu 17 sierpnia Starosta Powiatu Gorzowskiego podpisała umowę z Firmą Drew – Plast Mazowiecki na realizację zadania polegającego na przebudowie wraz z modernizacją dachu na budynku i tarasach Domu Pomocy Społeczne w Kamieniu Wielkim.
W ramach inwestycji przewiduje się wymianę pokrycia dachowego na budynku i tarasach oraz izolacji dachowej wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonanie nowego pokrycia dachowego w istotny sposób wpłynie na ograniczenie strat energii cieplnej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Celem inwestycji jest doprowadzenie stanu technicznego budynku DPS do przyjętych standardów oraz zapewnienie jego pensjonariuszom odpowiednich warunków bytowych. Przebudowa wraz z modernizacją dachu i tarasów pozwoli na bezpieczne zamieszkiwanie tychże osób w placówce. Korzystanie z pozyskanych w wyniku realizacji inwestycji nowych pomieszczeń umożliwi osobom niepełnosprawnym udział w dodatkowych, kompleksowych zajęciach terapeutycznych, co aktualnie ze względu na zalania i przecieki jest niemożliwe. Planowany termin zakończenia prac – grudzień 2021 r.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Lokalnych w kwocie: 482 500,06 zł