InformacjeKwartalnik Informacyjny 01/2021

Rok 2021 rokiem inwestycji i powrotu do normalności…

Szanowni Państwo, wchodzimy w kolejny rok funkcjonowania naszego samorządu. Z wielu względów będzie to rok szczególny. Ogólnoświatowa pandemia koronawirusa w dużej mierze ukształtowała nowe postrzeganie świata. Większość z nas przeszła już tę straszną chorobę, części niestety nie udało się przeżyć. Chyba każdy z nas stracił już kogoś kogo znał, szanował i kochał. Nie bylibyśmy Polakami, gdybyśmy ze wszystkich sił nie starali się przetrwać. Ruszył program szczepień. Staramy się przestrzegać reżimu sanitarnego. Nosimy maseczki. Żyjemy i chcemy powrócić do normalności. Miejmy nadzieję, że uda się przywrócić stare dobre czasy, kiedy wszyscy razem mogliśmy usiąść przy jednym stole, bawić się na koncercie i tańczyć w dyskotece. Tego Państwu i sobie życzę.
Pracować dla dobra społeczności trzeba jednak nawet w tak trudnych czasach, jak obecne. Rok 2021 będzie dla Powiatu Gorzowskiego kolejnym rokiem realizacji programu ostrożnościowego wprowadzonego w związku z zaciągnięciem w 2015 roku pożyczki ze Skarbu Państwa na spłatę zobowiązań wobec pracowników kostrzyńskiego szpitala oraz koniecznością wykupu obligacji wyemitowanych przez powiat na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Program ten jest na bieżąco starannie realizowany w oparciu o aktualną sytuację gospodarczo-ekonomiczną.
Na grudniowej sesji uchwaliliśmy budżet Powiatu Gorzowskiego na 2021 rok. Jest to budżet, który z pewnością zaskoczył wielu naszych politycznych oponentów. Ale skoro powiedzieliśmy „A” powiemy i „B”.
Założenie jest takie, żeby cały alfabet powtarzać przez kilka kolejnych kadencji, jednakże, by tak się stało, na początek zrealizujemy nasz autorski projekt pod kierunkiem pani Starosty Magdaleny Pędziwiatr (Słomińskiej). Zaczynamy z wysokiego „C” i przeznaczamy w 2021 roku na inwestycje drogowe w naszym Powiecie ponad 30.000.000,00 zł.
Budżet na rok 2021 zakłada osiągnięcie dochodów na poziomie 90.162.463,00 zł, natomiast wydatków na poziomie 98.191.030,00 zł. Budżet Powiatu Gorzowskiego na 2021 rok jest w związku z tym budżetem deficytowym, który w części 4.460.302,00 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami w kwocie 3.568.265,00 zł. Łączna wartość inwestycji drogowych w 2021 wynosi 30.930.339,00 zł. Remonty dróg to kwota 2.620.000,00 zł. Poza tym z dużych inwestycji Powiat zamierza przystąpić do budowy Centrum Wsparcia Rodziny w przejętym od gminy Witnica budynku starej szkoły – 3.500.000,00 zł.
Ambitny budżet na trudne czasy.
Trudny rok przed nami i wielkie wyzwania. Chciałbym, żeby wszystkie Państwa i nasze marzenia, te zawodowe i prywatne się spełniły.
Życzę czytelnikom Kwartalnika Informacyjnego „Kierunek, Twój Powiat Gorzowski”, tak po prostu i z całego serca dużo zdrowia w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego
Andrzej Kail