InformacjeKwartalnik informacyjny 01/2020

Rodzice zastępczy na wagę złota…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim pilnie poszukuje rodzin zastępczych. Szukamy wszelkich sposobów, by dotrzeć do jak największej grupy osób. Promocja rodzicielstwa zastępczego trwa nieustannie i prowadzona jest w różnych miejscach – w szkołach podczas spotkań z rodzicami, na powiatowych festynach i uroczystościach.
Nasze akcje kierowane są do wszystkich potencjalnych rodziców zastępczych, w tym również do osób niepracujących jednak posiadających odpowiednie warunki mieszkaniowe. Należy pamiętać, że każda z tych osób podlega badaniu kompetencji i predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz zobligowana jest odbyć specjalistyczne szkolenie.
tel.: 95 7330 458, 95 7330 472, 95 7330 461
email: pcpr@powiatgorzowski.pl.