InformacjeKwartalnik Informacyjny 02/2021

Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą

Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu i jej zakres obejmuje:
• przebudowę istniejącej jezdni ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ul. Osiedle Warniki, istniejących zjazdów publicznych oraz indywidualnych, istniejących przepustów,
• wyznaczenie nowej drogi pieszo – rowerowej,
• przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych,
• budowę nowego oświetlenia ulicznego,
• odprowadzenie wód deszczowych z jezdni oraz drogi pieszo – rowerowej i odprowadzenie jej do odbiornika,
• budowę kanalizacji sanitarnej,
• przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
• budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego,
• budowę sieci wodociągowej.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – 8 431 425,00 zł.