InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2020

Specjalne świadczenia wyrównawcze dla osób walczących o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1956-1989 i świadczenia pieniężne przysługujące osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, która wprowadza dodatki emerytalne dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Z nowych świadczeń, za którymi prezydent opowiedział się 31 sierpnia w 40-lecie porozumień sierpniowych, będzie mogło skorzystać ok. 10 tys. opozycjonistów z okresu PRL. Represje stosowane przez systemy totalitarne w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym dotkliwie dotknęły całe społeczeństwo, a dramatyczne przeżycia odcisnęły piętno na życiu wielu milionów ludzi, którzy obecnie oczekują różnych form zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Mając to na względzie Prezydent Andrzej Duda zgłosił do Sejmu projekt, przewidujący przyznanie jednorazowych świadczeń pieniężnych, które – biorąc pod uwagę średni czas przebywania na zesłaniu – mogą wynieść 13,2 tys. zł. Sejm jednogłośnie przyjął ustawę, pieniądze będą przyznawane w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania danej osoby na zesłaniu lub deportacji w Związku Sowieckim. Za każdy pełny miesiąc w latach 1939–1956 tego rodzaju represji przysługuje 200 zł, jednak nie mniej niż 2400 zł. Wypłaty odszkodowań nastąpią w październiku.
Wszelkie informacje oraz wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można znaleźć na stronie: www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/sybiracy