InformacjeKwartalnik Informacyjny 02/2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim w akcji…

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji w ramach rodzicielstwa zastępczego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim, w dniach od 24.03.2021 r. do 26.04.2021 r. przeprowadziło kolejne z zaplanowanych szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny niezawodowej, zawodowej oraz prowadzących Rodzinny Dom Dziecka. W tegorocznej edycji szkolenia udział wzięło 29 kandydatów deklarujących chęć sprawowania opieki w ramach rodzicielstwa zastępczego. Szkolenie przeprowadzono w porozumieniu z powiatem międzyrzeckim i międzychodzkim.
Stowarzyszenie FAMILIADA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim., uruchomiło projekt „FAMILIADA”, jako Stowarzyszenie na rzecz rozwoju rodziny! Jest to inicjatywa oddolna mająca wspierać PCPR w Gorzowie Wielkopolskim., oraz Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim., w ich zadaniach własnych. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w działania PCPR-u! Pamiętajmy #rodzinadlakazdego.

Konkurs plastyczny #rodzinadlakazdego
Z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego, który obchodzony był w dniu 30 maja PCPR w Gorzowie Wielkopolskim ogłosił konkurs plastyczny. Konkurs zorganizowany został dla dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Tematem konkursu była #rodzinadlakazdego. Nagrodzone pracy ukażą się w kolejnym numerze kwartalnika „Kierunek, Twój Powiat Gorzowski”.

Spotkanie ze społeczną Radą ds. osób niepełnosprawnych
W dniu 31.03.2021 r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania był wybór wiceprzewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W związku z rezygnacją Pani Adriany Tutak z członkostwa w w/w radzie, na wniosek przewodniczącego Rady Pana Rafała Deptuły dokonano uzupełniającego wyboru prezydium Rady – wiceprzewodniczącego. Na funkcję tą jednogłośnie wybrano na okres 1 roku Panią Marię Butrym. Nominację nowej wiceprzewodniczącej wręczyła Starosta Powiatu Gorzowskiego Magdalena Pędziwatr. Jednocześnie Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych zatwierdziła „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gorzowskim na lata 2021 – 2027 „.,