InformacjeKwartalnik Informacyjny 02/2021

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

Na przełomie I i II kwartału br., realizowana była dostawa wyposażenia do pracowni hotelarskiej i pracowni ekonomiczno-biurowej w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą oraz pracowni gastronomicznej i pracowni ogrodniczej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich.
Dla zapewnienia kompleksowości przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa wraz z zapewnieniem wysokiego standardu wyposażenia dydaktycznego przebudowana zostanie dotychczasowa pracownia hotelarska w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą. Dotychczas funkcjonująca pracownia rozbudowana zostanie o pracownię technologii gastronomicznej i recepcję hotelową, a w drugiej części, powstałej z wydzielonego fragmentu korytarza, znajdzie miejsce hotelowa jednostka mieszkalna wraz z węzłem higieniczno – sanitarnym. Łączne koszty prac budowlanych oraz zakupu wyposażenia to ok. 133 tys. zł,z czego wkład Powiatu to blisko 70 tys. zł.
W Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą doposażona została także pracownia ekonomiczno – biurowa. Zakupione zostały zestawy komputerowe, tablica multimedialna i rzutnik – na kwotę ok. 54 tys. zł.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich uruchomiony został nowy kierunek nauczania. Od 1 września 2020 r. Branżowa Szkoła I Stopnia podjęła kształcenie w zawodzie Ogrodnik o specjalności Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na terenie Ośrodka oraz w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych. W związku z powyższym, niezbędne stało się zakupienie wymaganego przez podstawę programową wyposażenia pracowni, są to m.in.: glebogryzarka, nożyce i kosy spalinowe, podkrzesywarka, widły i grabie. Koszt zakup wyniósł ok. 9 tys. zł.
Nowoczesna pracowania gastronomiczna w SOSW została już w ramach projektu wyposażona w profesjonalny sprzęt gastronomiczny. Jednak stanowiska pracy dla uczniów wymagały jeszcze doposażenia w drobny sprzęt kuchenny, taki jak zastawa stołowa, sztućce, noże, miski, drobny sprzęt specjalistyczny taki jak wyciskarki do cytrusów, czosnku, blachy do wypieków, naczynia żaroodporne, patelnie, garnki. Koszt zakupu wyniósł ponad 14 tys. zł.
Łącznie ponadto, w trakcie realizacji projektu, w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia doposażanych jest 7 pracowni zawodowych, na łączną kwotę 634 756,98 zł.

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” projekt współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.