InformacjeKwartalnik Informacyjny 02/2021

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Łośno – gmina Kłodawa

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1405F na długości 2164m. Celem realizacji inwestycji jest poprawa właściwości funkcjonalnych, użytkowych oraz warunków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu.

Zakres prac obejmie m.in.:
• przebudowę istniejącej jezdni na odcinku 2164 m. oraz uregulowanie jej szerokości do min. 5,5 m.,
• rozbudowę, budowę istniejących zjazdów poprzez wykonanie w obszarze pasa drogowego nawierzchni z kostki betonowej oraz częściowo z betonu asfaltowego.
• budowę nowego chodnika z kostki betonowej, o szerokości min. 2 metry na odcinku 1000 m.,
• przebudowę istniejącej zatoki autobusowej,
• przebudowę poboczy,
• poprawę elementów oznakowania.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – 3 490 631,00 zł.