InformacjeKwartalnik Informacyjny 02/2021

Hala obsługi Wydziału Komunikacji w Starostwie – wyremontowana!

W trosce o komfort mieszkańców Powiatu Gorzowskiego, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w czasie pandemii wyremontowano halę obsługi Wydziału Komunikacji. Wydział ten należy do najczęściej odwiedzanych w Starostwie Powiatowym. Aby zapewnić komfort załatwiania spraw należało zwiększyć możliwości obsługi. Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udało się wyremontować halę obsługi bezpośredniej, zwiększyć ilość stanowisk, które są również przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zmodernizowano także system kolejkowy. Ponownie dostępna jest rejestracja przez internet (na stronie www.powiatgorzowski.pl w zakładce Wydziału Komunikacji).
Wkrótce przewidywane jest zatrudnienie dodatkowych osób do obsługi klientów oraz remont referatu praw jazdy, docelowo zostanie utworzone jeszcze jedno stanowisko do szybkiej obsługi bezpośredniej.
Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie komfortu obsługi i maksymalne skrócenie czasu Państwa wizyty w urzędzie.