InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2021

Narodowe Czytanie edycja 2021

Zgodnie z tradycją przystąpiliśmy do kolejnej 10. Edycji Narodowego Czytania pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa.
W tym roku bohaterką była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.
W tym roku fragmenty dzieła czytali przyjaciele Powiatu Gorzowskiego w gościnnych progach Nadleśnictwa Kłodawa.

W niewątpliwie trudnym literackim zadaniu udział wzięli: Andrzej Kail – Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego, Grzegorz Zapytowski- Radny Powiatu Gorzowskiego, Tadeusz Szyszko – Zastępca Nadleśniczego w Nadleśnictwie Kłodawa, Magda Olechnowicz – kierownik Biura Ochrony i Środowiska w Starostwie Powiatowym, Monika Klimczak, Sandra Romanowska – Inspektorki w Wydziale Inwestycji, Rozwojui Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym.

Zadanie wykonane! Ciekawe, co będziemy czytać za rok…
Obecnie w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. znajduje się pieczęć okolicznościowa tegorocznej odsłony Narodowego Czytania, służąca do złożenia pamiątkowego stempla na przyniesionych egzemplarzach lektury. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliska jest idea wspólnego czytania...