InformacjeKwartalnik Informacyjny 04/2020Wywiady

To był dobry rok… Wywiad z Magdaleną Słomińską Starostą Powiatu Gorzowskiego

Za nami pierwsze dwa lata kadencji 2018-2023. Jak można krótko podsumować ten okres?
Intensywny. To były bardzo ciekawe dwa lata, przed nami co najmniej kolejne trzy. Bardzo dużo się działo. Mocno zmieniliśmy organizację wewnętrzną Starostwa jako urzędu, a także podejście do jednostek podległych. Te działania były niezwykle istotne, ponieważ wpłynęły na mechanizm funkcjonowania urzędu. To z kolei pozwoliło poprawić naszą efektywność w działaniach zewnętrznych. Mówiąc bardziej przejrzyście, zwiększenie budżetu z 72 mln zł do 93 mln zł planowanych na przyszły rok nie wzięło się znikąd. Jest to przemyślane i wypracowane. W ramach budżetu mamy zabezpieczone środki na kolejne bardzo precyzyjne działania, jak np. utworzenie Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach, które dzięki środkom z konkursu w ramach rządowego programu Funduszu Inwestycji Samorządowych staje się bardzo realny. Ten projekt rozpoczęliśmy mając tylko dobry pomysł, nie istniały żadne dedykowane takim działaniom konkursy w ramach funduszy europejskich. Przy wsparciu polskiego rządu będzie możliwa realizacja wyznaczonych projektów.

Jako pracownicy starostwa obserwujemy to wszystko z najbliższej odległości. W imieniu całej załogi mogę powiedzieć, że te zmiany wewnętrzne w perspektywie czasu są pozytywnie odbierane. Pani osoba bardzo mocno wpłynęła na atmosferę w urzędzie.
Poświęciliśmy dużo uwagi procesom zachodzącym w relacjach pomiędzy pracownikami, czyli Wami, a także nad tym jak przekłada się to na relacje z otoczeniem zewnętrznym – mieszkańcami ziemi gorzowskiej, dla których wszyscy pracujemy. Świat bardzo mocno i dynamicznie się zmienia. Kapitał ludzki jest niedoceniany, a w działalności urzędów to właśnie ludzie, czyli Wy jesteście motorem napędowym, który pozwala osiągać wyznaczone cele. Jestem niezmiernie zadowolona, iż wysiłek zespołów osób nie poszedł na marne. Wypracowane oszczędności pozwoliły zbliżyć się i konkurować o pracownika z rynkiem sektora prywatnego. W tym miejscu bardzo dziękuję wszystkim pracownikom powiatu gorzowskiego, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem podczas trwającej epidemii koronawirusa.

Trwająca jeszcze epidemia koronawirusa mocno wpłynęła na bieżący rok. Jak Pani ocenia epidemię i jej wpływ na Powiat Gorzowski?
Skutki epidemii będzie można ocenić jak się ona skończy. Teraz trwa, a Powiat Gorzowski również został przez nią dotknięty. Koronawirus mocno oddziałuje nie tylko na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, które bezwarunkowo jest najważniejsze, ale też na inne obszary w tym gospodarcze. Epidemia uszczupliła wpływy powiatu, lecz utworzone programy wsparcia (Tarcze dla Samorządów) z nawiązką zrekompensowały niedobory. Zaproponowane przez Rząd Mateusza Morawieckiego rozwiązania pozwoliły na zniwelowanie skutków zakażenia wirusem Covid-19. W ramach tego działania otrzymaliśmy prawie 4,5 mln zł. Epidemia miała też spory wpływ na samo funkcjonowanie urzędu. Pojawił się termin pracy zdalnej i związana z tym konieczność dostosowania urzędu. Oceniam, że poradziliśmy sobie z tym bardzo dobrze. Pracujemy nad usprawnieniem poziomu obsługi klientów we wszystkich wydziałach, w tym także, Wydziale Komunikacji. Naszym nadrzędnym celem jest doprowadzić do sytuacji, gdzie proces rejestracji pojazdów zamknie się w bardzo krótkim czasie, odnosząc się do terminów ustawowych. Obecnie jesteśmy na etapie uruchamiania fili wydziału komunikacji w Witnicy i Bogdańcu, co wpłynie na czas obsługi także tu na miejscu w starostwie.

Jak Powiat zakończy zatem rok 2020?
Mimo pandemii to był dobry rok. Zrealizowaliśmy wiele projektów, w tym bardzo ważne inwestycje drogowe. Mamy ogromne wsparcie finansowe od Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. To właśnie dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych, udało nam się zakończyć inwestycje: Wysoka – Ściechów (wartość inwestycji 5.471.439,49 zł, dofinansowanie w wysokości – 2.735.719,75 zł), Baczyna – Racław (wartość inwestycji 3.780.113,98 zł, dofinansowanie w wysokości – 1.890.056,99 zł). Są to alternatywne możliwości komunikacyjne, dlatego tym bardziej się cieszę, że udało się je zrealizować.
W roku bieżącym wykonaliśmy także: remont drogi powiatowej Wojcieszyce – Różanki (środki Gminy Kłodawa i Powiatu Gorzowskiego, razem 352 881,70 zł); przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mościce, gmina Witnica, odcinek I (496 700,65 zł); przebudowę oczyszczalni ścieków w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (217 948,80 zł). Podpisaliśmy także umowy z wykonawcami na remont drogi powiatowej: Płomykowo (Gmina Santok) – 283 540,66 zł, Mystki (Gmina Lubiszyn) – 197 365,04 zł; Santocko (Gmina Kłodawa) – 396 226,49 zł. Jestem głęboko przekonana, że te inwestycje wpłyną na rozwój ziemi gorzowskiej. Wchodzimy w kolejny etap cyfryzacji starostwa. Usprawni to pracę całego Starostwa i obsługi klientów. Idziemy naprzód.

Jak widzi Pani strategię rozwoju powiatu na najbliższe lata?
Obecnie tworzymy strategię zrównoważonego rozwoju powiatu na lata 2021 – 2029. Zdajemy sobie sprawę, że nie stworzymy czegoś z dnia na dzień. Strategia wytyczy nam kluczowe cele, gdzie głównym jest wzrost jakości życia mieszkańców Powiatu Gorzowskiego. Dzięki jasno zapisanym celom strategicznym i operacyjnym będzie widoczne co zostało wykonane, a co nie. Tu wspomnę o ważnej osobie…, czyli poprzednim Przewodniczącym Rady Powiatu VI kadencji – Karolu Zieleńskim. To on analizował stan Powiatu Gorzowskiego, a razem pracowaliśmy nad strategią jego rozwoju. Pracujemy na rzecz naszych obywateli, to oni są najważniejsi. Lubię konkretne działania, mówię otwarcie o tym co się udaje, a nad czym trzeba jeszcze pracować. Mam mocne wsparcie od Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, a także radnych rady powiatu gorzowskiego, więc razem możemy realizować misję i strategię Powiatu.

Będąc przy kwestii radnych i rady powiatu, to obserwowaliśmy w tej kadencji zmianę układu koalicyjnego. Jak Pani na to patrzy? Wcześniej była Pani wicestarostą, obecnie pełni Pani funkcję starosty.
Tak. Nastąpiła zmiana koalicji, została ona poszerzona. Jestem zadowolona ze zmian. Mimo iż tytuł mojej funkcji się zmienił, to poza tym realizuje wyznaczone zadania tak samo jak poprzednio, jestem zaangażowana we wszystkie procesy i analogicznie mocno staram się pracować. W kontekście zmiany cenne jest dla mnie to, że obecnie rada powiatu, mimo charyzmatycznych i silnych osobowości, potrafi wypracować wspólne stanowisko. Koncentrujemy się na zadaniach powiatu i na potrzebach mieszkańców. Tego brakowało mi w poprzednim rozdaniu.

A jak Pani ocenia współpracę z gminami w realizacji wspólnych przedsięwzięć?
Profesjonalnie, na poziomie partnerskim. W ciągu tych dwóch lat staliśmy się praktycznie jednym organizmem. Naszym wspólnym celem jest działanie na rzecz powiatu i na tym polu szukamy dialogu i porozumienia. Razem możemy więcej.

Jakie plany na 2021 rok?
W nowym roku czeka nas dużo projektów. Przed nami bardzo duża inwestycja powyżej 17 mln zł – Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą, a także realizacja społecznych przedsięwzięć, takich jak: Centrum Wsparcia Rodziny (dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3 000 000, zł), a także zakończenie inwestycji związanej z mieszkaniami chronionymi w Kamieniu Wielkim (1.000.000 zł). Kompleks ten obejmie także Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim, których celem jest wspieranie samodzielności, integracja oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób
z niepełnosprawnościami. W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy także dofinansowanie na remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – 482 500,06 zł. Ponadto do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej Borek – Brzozowiec w Gminie Deszczno, (8.277.821,00 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej w Łośnie – Gmina Kłodawa (5.817.719,00 zł). Reszta inwestycji czeka na zatwierdzenie podczas grudniowej sesji Rady Powiatu. Trzymam więc kciuki.

Co uważa Pani za swój największy sukces? Okazała się Pani głosami czytelników najbardziej Wpływową Kobietą Województwa Lubuskiego 2020 – była Pani zaskoczona?
Największym sukcesem i powodem do radości jest dla mnie powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Brzozowcu. Przez długi czas osoby niepełnosprawne nie miały wsparcia na terenie gminy Deszczno, teraz je mają. Dzięki temu na obszarze Powiatu Gorzowskiego, powstały dwa kolejne ŚDS. Tego rodzaju działania mają dla mnie istotną wartość. Dziękuję z całego serca wszystkim współpracownikom za ten rok. Dziękuję ze wszelkie sugestie, konstruktywną krytykę, która nigdy mnie nie zniechęca, tylko dodaje mi skrzydeł. Pozwala spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, zrozumieć.
A co do konkursu…. zwycięstwo było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Pracując i działając na rzecz mieszkańców, w szybkim tempie nie zastanawiałam się nad tym, że moje efekty zostaną dostrzeżone i uhonorowane w taki sposób. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które na mnie głosowały, jest to dla mnie ogromne wyróżnienie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.