InformacjeKwartalnik informacyjny 01/2020

Mamy sukces!!! Dyplomy dla Stypendystów Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą

W grudniu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia i dyplomy nagrodzonym uczniom w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczała Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty. W gronie stypendystów znalazły się dwie uczennice naszego Zespołu Szkół: Natalia z klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego oraz Daria z klasy trzeciej technikum ekonomicznego.
Warto podkreślić, że dwie uczennice w poprzednim roku szkolnym uzyskały średnią ocen powyżej 5,0 oraz celujące oceny z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym i były zaangażowane w pracę na rzecz samorządu uczniowskiego.
Naszym koleżankom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zespół Szkół im. Mari Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą