InformacjeKwartalnik informacyjny 02/2020

Pomoc w czasie pandemii koronawirusa

Za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego 16 kwietnia 2020 r. odbyła się wideokonferencja z Minister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg, w której udział brały Pani Wicestarosta oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Izabela Jankowska. Głównym tematem rozmów była sytuacja na rynku pracy i wsparcie na rzecz przedsiębiorców na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Starosta Gorzowski Michał Wasilewski także brał udział w cyklicznych spotkaniach w formie wideokonferencji z Wojewodą Lubuskim oraz samorządowcami z Województwa Lubuskiego. Dodatkowo 30 kwietnia Starosta uczestniczył w spotkaniu z Premierem RP Mateuszem Morawieckim, którego głównym tematem była sytuacja graniczna oraz luzowanie obostrzeń dla pracowników transgranicznych.

Dzięki wsparciu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Starostwo Powiatowe rozdysponowało dla gminnych przedszkoli i żłobków łącznie 1900 litrów płynów do dezynfekcji (w 2 transzach). Z kolei Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim oraz Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą otrzymały 40 litrów płynów do dezynfekcji, 1200 szt. rękawiczek ochronnych oraz 3000 szt. maseczek.

W dniu 20 maja Starosta Gorzowski otrzymał od Pana Dariusza Nawrockiego przedsiębiorcy z gm. Lubiszyn 1400 szt. maseczek dla potrzeb zabezpieczenia mieszkańców powiatu gorzowskiego.
Starostwo Powiatowe przekazało dla Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą 300 szt. maseczek ochronnych oraz 4 kombinezony ochronne, dla Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim 700 szt. maseczek ochronnych oraz 4 kombinezony. dla Grupy Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą zakupił 100 maseczek oraz 9 kombinezonów. Przekazane rzeczy wspomogą personel medyczny, który niesie pomoc mieszkańcom powiatu gorzowskiego.
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., w związku z maturami, przekazało z zasobów otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego 200 litrów płynów do dezynfekcji, 2100 szt. rękawiczek oraz 1050 szt. maseczek.

.