InformacjeKwartalnik Informacyjny 02/2021

Przebudowa wraz z modernizacją dachu na budynku i tarasach Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

W ramach inwestycji przewiduje się: wymianę pokrycia dachowego na budynku i tarasach oraz izolacji dachowej wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonanie nowego pokrycia dachowego w istotny sposób wpłynie na ograniczenie strat energii cieplnej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Prace powinny zostać zrealizowane do końca 2021 roku.
Korzystanie z pozyskanych w wyniku realizacji inwestycji nowych pomieszczeń umożliwi osobom niepełnosprawnym udział w dodatkowych, kompleksowych zajęciach terapeutycznych.
Z niecierpliwością oczekujemy zakończenie prac modernizacyjnych.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 482 500,06 zł

..