InformacjeKwartalnik Informacyjny 03/2021

Powiat Gorzowski złożył trzy wnioski w ramach Programu Polski Ład

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa – Wojcieszyce, Wojcieszyce – DK22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce – Różanki

Realizacja inwestycji znacząco usprawni komunikację oraz podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi.
Odcinek od m. Kłodawa (od końca miejscowości) do m. Wojcieszyce (początek miejscowości). Planowana przebudowa odcinka obejmie przebudowę jezdni o długości ok. 1,68 km – wykonanie jezdni o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości 6m, szerokość poboczy 0,75m. Przebudowie podlegać będą również dwa przepusty: na kanale Łośnica i kanale Srebrnym. Na wlocie do m. Wojcieszyce planuje się wykonać elementy uspokajające ruch w postaci wyspy lub azylów.
Odcinek od m. Wojcieszyce (od końca miejscowości) do skrzyżowania z drogą krajową DK22. Planowana rozbudowa odcinka obejmie przebudowę jezdni o długości ok. 2,67 km – wykonanie jezdni o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości 6m, szerokość poboczy 0,75m. Na wlocie do m. Wojcieszyce planuje się wykonać elementy uspokajające ruch w postaci wyspy lub azylów.
Odcinek w m. Wojcieszyce. Planowana budowa odcinka obejmie przebudowę jezdni o długości ok. 0,32 km. – wykonanie jezdni o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości 6m, szerokość poboczy 0,75m.
Odcinek od m. Wojcieszyce (od końca miejscowości) do m. Różanki (do skrzyżowania z drogą krajową DK22). Planowana przebudowa odcinka obejmie budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 3,40 km i szerokości 2m. Planuje się również wykonać obustronnie pobocza gruntowe ulepszone przy jezdni drogi powiatowej o szerokości 0,75m.
Wnioskowane dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: 9 500 000,00 zł.

 

Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Lubno – Lubiszyn

Realizacja inwestycji znacząco usprawni komunikację relacji Lubno – Lubiszyn oraz podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Odcinek od m. Lubno (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1410F) do drogi wojewódzkiej nr 130. Planowana przebudowa odcinka obejmie przebudowę jezdni o długości ok. 3,25 km wraz z budową chodnika o dł. ok. 430 m. Planuje się wykonać jezdnię o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości 6m, szerokość poboczy 1m, szerokość chodnika 1,5 – 2m.
Skrzyżowanie z DW130. Planowana rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 130 obejmie przebudowę jezdni w zakresie budowy lewoskrętów do wlotów z drogi powiatowej wraz z budową wysp rozdzielających wloty z drogi powiatowej. W ramach przebudowy skrzyżowania zostanie przebudowana jezdnia DW130 na długości ok. 0,29 km.
Odcinek od drogi wojewódzkiej nr 130 do m. Lubiszyn (do skrzy- żowania z ul. Pocztową).
Planowana budowa odcinka obejmie budowę jezdni o długości ok. 2,29 km. Planuje się wykonać jezdnię o przekroju jednojezdniowym, dwupasowym o szerokości 6m, szerokość poboczy 1m.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: 12 350 000,00 zł.

Budowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lipkach Wielkich – Gmina Santok

W ramach realizacji zadania ma powstać:
16 pokoi 3-4 osobowych, przeznaczonych dla 54 dzieci
dwa dodatkowe pokoje dla wychowawców
pokój chorych
świetlica
węzły sanitarne
zaplecze gastronomiczne

Ideą projektu jest również aby otoczenie, jak i sam obiekt był przyjazny i dostosowany architektonicznie dla osób niepełnosprawnych. Całość prac inwestycyjnych obejmie: przygotowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, roboty instalacyjne, dostawę i montaż wyposażenia, zagospodarowanie terenu. Dodatkowo na budynku zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne.
Wnioskowane dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: 4 165 000,00 zł.